Pin Assignment
i386SX
i386DX
486 CPU SX ~ DX4
486 CPU DX4 ~-5X86
 
386SX PIN ASSIGNMENT
Pin Signal Pin Signal Pin Signal Pin Signal
1 D0 26 LOCK# 51 A2 76 A21
2 Vss 27 NC 52 A3 77 Vss
3 HLDA 28 FLT# 53 A4 78 Vss
4 HOLD 29 NC 54 A5 79 A22
5 Vss 30 NC 55 A6 80 A23
6 NA# 31 NC 56 A7 81 D15
7 READY# 32 Vcc 57 Vcc 82 D14
8 Vcc 33 RESET 58 A8 83 D13
9 Vcc 34 BUSY# 59 A9 84 Vcc
10 Vcc 35 Vss 60 A10 85 Vss
11 Vss 36 ERROR# 61 A11 86 D12
12 Vss 37 PEREQ 62 A12 87 D11
13 Vss 38 NMI 63 Vss 88 D10
14 Vss 39 Vcc 64 A13 89 D9
15 CLK2 40 INTR 65 A14 90 D8
16 ADS# 41 Vss 66 A15 91 Vcc
17 BLE# 42 Vcc 67 Vss 92 D7
18 A1 43 NC 68 Vss 93 D6
19 BHE# 44 NC 69 Vcc 94 D5
20 NC 45 NC 70 A16 95 D4
21 Vcc 46 NC 71 Vcc 96 D3
22 Vss 47 NC 72 A17 97 Vcc
23 M/IO# 48 Vcc 73 A18 98 Vss
24 D/C# 49 Vss 74 A19 99 D2
25 W/R# 50 Vss 75 A20 100 D1


i386DX PGA Pin Assignment 
Pin Signal Pin  Signal Pn  Signal Pin  Signal Pin  Signal Pin  Signal
A1 Vcc B9  BUSY# D3  A9 H1  A17 L13  D8 N7  Vcc
A2  Vss B10  W/R# D12  Vcc H2  A18 L14  D6 N8  D23
A3  A3 B11  Vss D13  NA# H3  A19 M1  A26 N9  D21
A4  NC B12  NC D14  HOLD H12  D0 M2  A29 N10  D17
A5  Vcc B13  BE2# E1   A14 H13  D1 M3  Vcc N11  D16
A6  Vss B14  Vss E2  A13 H14  D2 M4  Vss N12  D12
A7  Vcc C1  A8 E3  A12 J1  A20 M5  D31 N13  D11
A8  ERROR# C2  A7 E12  BE0# J2  Vss M6  D28 N14  D9
A9  Vss C3  A6 E13  NC J3  Vss M7  Vcc P1  A30
A10  Vcc C4   A2 E14  ADS# J12  Vss M8  Vss P2  Vcc
A11  D/C# C5  Vcc F1  A15 J13  Vss M9  D20 P3  D30
A12  MI/O# C6  NC F2  Vss J14  D3 M10  Vss P4  D29
A13  BE3# C7  NC F3  Vss K1  A21 M11  D15 P5  D26
A14  Vcc C8  PEREQ F12  CLK2 K2  A22 M12  D10 P6  Vss
B1  Vss C9  RESET F13  NC K3  A25 M13  Vcc P7  D24
B2  A5 C10  LOCK# F14  Vss K12  D7 M14  HLDA P8  Vcc
B3  A4 C11  Vss G1  A16 K13  D5 N1  A27 P9  D22
B4  NC C12  Vcc G2  Vcc K14  D4 N2  A31 P10  D19
B5  Vss C13  BE1# G3  Vcc L1  A23 N3  Vss P11  D18
B6  NC C14  BS16# G12  Vcc L2  A24 N4  Vcc P12  D14
B7  INTR D1  A11 G13  READY# L3  A28 N5  D27 P13  D13 
B8  NMI D2  A10 G14  Vcc L12  Vcc N6  D25 P14  Vss


486 CPU PIN ASSIGNMENT - 1
 SX  DX/DX2  ODP  AM DX2 *1  i486DX4  DX4ODP  AMD DX4  CxDX2
A3  NC  TCK  NC  TCK  TCK  NC  TCK  NC
A10  NC  NC    NC  NC **  NC  NC   SUSPA#
A12  NC  NC    NC  NC  NC  NC  SMI#
A13  NC  NC  FERR#  NC  NC  FERR#  NC  RPLSET1
A14  NC  TDI  NC  TDI  TDI  NC  TDI  NC
A15  NMI  IGNNE#  IGNNE#    IGNNE#  IGNNE#    
B10  NC  NC    NC  SMI#  SMI#   NC  NC
B13  NC  NC    CLKMUL *2  NC  NC  CLKMUL *2  
B14  NC  TMS  UP#   Out  TMS  TMS  UP#  Out  TMS  
B15  NC  NMI  NMI    NMI  NMI    
B16  NC  TDO  NC  TDO  TDO  NC  TDO  
C3  CLM  CLK  CLK    CLK  CLK    
C10  NC  NC    NC  SRESET  NC  NC  SMADS
C11  NC  UP#   In  NC    UP#  NC    
C12  NC  NC    NC  SMIACT#  SMIACT#  NC  RPLSET0
C13  NC  NC    NC  NC  NC  NC  RPLVAL#
C14  NC  FERR#  NC    FERR#  NC    
G15  NC  NC  NC  NC  STPCLK#  STPCLK#  NC  SUSP#
J1  VCC  VCC      VCC5  VCC5  NC  NC
R17  NC  NC  NC    CLKMUL*2  CLKMUL *2  NC  
S4  NC  NC  NC  VOLDET  VOLDET  VOLDET  VOLDET  INVAL
D4  ---  ---   KEY  ---  ---  KEY  ---  ---
 SX  SX  ODP AM DX2 *1  i486DX4  DX4ODP  AMD DX4  CxDX2

*1  AMD DX2 3.3V PART 
*2  to Vss: 2x,   NC=Open ( Internally Pull-Up ): 3x
     ( AMD DX2 5V part does not have CLKMUL pin ) 486 PIN ASSIGNMENT - 2
 i486DX4  DX4ODP  AM DX4  AM 5x86  CxDX2  CxDX4  ST5x86
A3  TCK  NC  TCK  TCK  NC  TCK
A10  NC **  NC  NC   INV  SUSPA#  INVAL
A12  NC  NC  NC  HITM  SMI#  HITM#
A13  NC  FERR#  NC  NC  RPLSET1  SUSPA#
A14  TDI  NC  TDI  TDI  NC  TDI
A15  IGNNE#  IGNNE#    IGNNE#    IGNNE#
B10  SMI#  SMI#   NC  SMI#  NC  SMI#
B13  NC  NC  CLKMUL *2  WB/WT    NC
B14  TMS  UP#  Out  TMS  TMS    TMS
B15  NMI  NMI    NMI    NMI
B16  TDO  NC  TDO  TDO    TDO
C3  CLK  CLK    CLK    CLK
C10  SRESET  NC  NC  SRESET  SMADS  WM_RSET 
C11  UP#  NC    UP#    UP#
C12  SMIACT#  SMIACT#  NC  SMIACT  RPLSET0  SMADS
C13  NC  NC  NC  NC  RPLVAL#  NC
C14  FERR#  NC    FERR#    FERR#
G15  STPCLK#  STPCLK#  NC  STPCLK#  SUSP#  SUSP#
J1  VCC5  VCC5  NC  NC  NC  NC
R17  CLKMUL*2  CLKMUL *2  NC  CLKMULT *3    CLKMULT
S4  VOLDET  VOLDET  VOLDET  VOLDET  INVAL  VOLDET
D4  ---  KEY  ---  ----  ---
 i486DX4  DX4ODP  AM DX4  AM 5x86  CxDX2  CxDX4  ST5x86

*1  AMD DX2 3.3V PART 
*2   to Vss: 2x,   NC=Open ( Internally Pull-Up ): 3x
*3   to Vss: 4x,   NC=Open ( Internally Pull-Up ): 3x
 
 

 interposer top

PS/55 Index